हो, कारण पण तसेच आहे!!

“भारत असा देश आहे तिथे लोक देवींना पूजतात आणि महिलांचा सन्मान करत नाही.” हे वाक्य बऱ्याच वेळा ऐकले किव्हा वाचले तर असेलच? खरे पण आहे!!

लहानपणी आपण सगळे काही गोष्टी माहित नसल्यामुळे नादान पणे आईला प्रश्न करायचो, कि असंच का करायचं आणि नाही केलं तर काय होईल, ती म्हणायची देवी चा कोप होईल, देवी रागवेल. आपण घाबरायचो आणि शांत बसायचो. कोप हा काय प्रकार होता माहित नव्हता पण भीती वाटायची. देवांविषयी आम्हाला आदर होताच पण भीती पण घालवून दिली जायची. बर, ठीक आहे देवांच्या बाबतीत उलट प्रश करायचा नाही हे शिकलो आम्ही!!

आता महिलांना तर आपण देवीच मानतो तरी तिचा का सन्मान करत नाही? हा पण प्रश्न कधी तरी आला असेल ना तुमच्या मनात? तर असे आहे कि, जसे देवांची आपल्याला आदरयुक्त भीती मनात भरवली जाते तशी महिलांबाबत कधीच केली जात नाही. ह्या गोष्टीला आपण सगळेच म्हणजे महिला, पुरुष आणि बाकीचे सगळे तेवढेच जबाबदार आहोत.

कॉर्पोरेट जगात पुरुषा पेक्ष्या जास्त कौशल्य असूनही त्यांच्या पेक्ष्या काही महिलांना कमी पगार भेटतो – कारण कोणी तिला भीत नाही, कारण पण तसेच आहे म्हणजे boss ला पण माहित आहे ती काही बोलणार नाही म्हणजे कोप पावणार नाही, आणि ती पण तसेच करते कधी काही बोलतच नाही.

स्वतःचे काही स्वप्न असूनही मुला कडला पैसा पाहून बळजबरीने तिचे लग्न लाऊन दिले जाते, तिचे स्वप्न विकताना कोणाला भीती वाटत नाही कारण तसे चालू असताना ती काही बोलत नाही, ती कधी कोप पावत नाही. बस मध्ये तिला माहित आहे कि त्याची नजर कुठे आहे तरी ती कोपत नाही तर म्हणून त्याची पण नजर हटत नाही. हे फक्त काही उदाहरणे झाली, परिस्थिती काय आहे तुम्हाला पण माहीत आहे.

आपण सर्व पुन्हा हा प्रश्न करतो, “भारत असा देश आहे तिथे लोक देवींना पूजतात आणि महिलांचा सन्मान करत नाही.” तेव्हा प्रामाणिक पणे सांगा तुम्ही खरं तर ताकतीला नमन करतात, तुम्ही आतून भितात, कि देवी आहे कोप पावेल आणि उलट महिलांना खूप हलकी वागणूक देतात कारण परत इथे तुम्ही ताकतीचा (इथे ताकद म्हणजे ते चुकीचे आहे त्या विरुद्ध बोलणे असे गृहीत धरा) अभाव यामुळे असे करतात. हो, तसेच आहे!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s